4.6.3 Plat dak met metalen staande naad / felsbekleding op geprofileerde staalplaat

FOAMGLAS® READY BOARD met koude kleefstof PC® 11 en kramplaten

 
 
 
 
 
 • Kwaliteit: Systeem uit hoogwaardige materialen. Kwaliteitszekerheid door projectondersteuning en professioneel advies.
 • Rentabiliteit: Maximaal waardebehoud en minimale onderhoudskosten tengevolge van de lange levensduur.
 • Duurzaamheid: Generaties lang optimale bescherming tegen koude / hitte en vocht.
 • Zekerheid:Geen doorboringen tengevolge van mechanische bevestigingen. Geen risico op condensatie tengevolge van luchtlekken.
 • Functionaliteit: Eenvoudige en efficiënte plaatsing. Onmiddellijk branden van een bitumineus membraan mogelijk. Thermische isolatie en dampscherm in één laag. Koudebrugvrije bevestiging van de metaalbekleding. Eenvoudige en ruimtebesparende warmdakconstructie.
 
 
 
 
 
 1. Geprofileerde staalplaat
 2. FOAMGLAS® READY BOARD, geplaatst met PC® 11
 3. Kramplaten PC® SP 150 / 150
 4. Kramplaten PC® SP 200 / 200
 5. Bitumineuze afdichting
 6. Scheidingslaag
 7. Staande naad
 8. Felsbekleding
 
 
 

Technische informatie
Bestekomschrijving
CAD-tekening