Duurzaamheid van glas

 
 
 

Een uitgave door Verbond van de Glasindustrie: www.vgi-fiv.be

 

Glas als grondstof

Met quasi oneindige levensduur en voortgekomen uit natuurlijk grondstoffen is glas, vanuit milieustandpunt, een uitstekend materiaal. De beglazingen zijn multifunctioneel : verhoogde thermische isolatie, optimalisatie van de zonnewinsten, controle van de oververhittingsrisico's, bron van natuurlijk licht, akoestische isolatie...

 

De prestaties en het gamma van toepassingen van glasproducten blijven steeds evolueren. Gebruikt voor duurzame bouw, behoren ze tot de meest rendabele investeringen. Glas wordt overvloedig gebruikt in de hele economie.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recyclage

Glas is eeuwing : het is voor 100% recycleerbaar en kan een oneindig aantal keer gerecycleerd worden zonder enige verandering aan eigenschappen. Een kwaliteitsrecyclage verzekert een optimaal hergebruik van de glasscherven in de glaslevenscyclus.

 

Externe glasscherven kunnen, na inzameling en aangepaste behandeling, verschillende productie-eenheden van glas bevoorraden : holglas, glaswol, cellulair glas, vlakglas...

 
 
 

 

Duuzame toepassingen in de bouwnijverheid

De klimaatopwarming is een wetenschappelijke realiteit die de toekomst van de mensheid bedreigt. De bouwnijverheid is een cruciale sector : 21% van de Belgische broeikasgassen is afkomstig van gebouwen. Volgens de Trias Energetica moet hun isolatie de prioriteit vormen. De noodzakelijke technologieën om dit te bereiken bestaan en zijn al beschikbaar. Het ontwerp is eveneens primordiaal bij duurzaam bouwen: de functies van het gebouw en zijn componenten zijn essentieel, de materiaalkeuze komt slechts aan het einde van het design.

 

Glaswol en cellulair glas behoren tot de meest duurzame en meest efficiënte isolatiematerialen. Zoals verschillende levenscyclusanalyses uitgevoerd op deze producten aangeven, zijn hun functionele en technische prestatie alsook hun milieaubalans uitstekend. De producten worden hoofdzakelijk gebruikt voor de thermische isolatie van nieuwe of gerenoveerde, al dan niet residentiële, gebouwen. Deze materialen beschikken bovendien over uitstekende akoestische en mechanische eigenschappen. Verder worden ze evenzeer gewardeerd voor hun vochtgedrag en brandreactie en zijn ze niet aantastbaar door knaagdieren of andere belastende organismen. Zij hebben een bijzonder lange levensduur en helpen, door hun bijzonder beperkte tot onbestaande emissies naar de binnenlucht, ook de kwaliteit van het binnenklimaat de vrijwaren. De indsutriële toepassingen zijn eveneens bijzonder talrijk (isolatie van leidingen, van uitrusting...).

 

Artikel Federatie van de glasindustrie.pdf