GEEF BRAND EN ROOK GEEN KANS

 
 
 

Iedereen weet dat er bij branden soms doden vallen. Maar weet u ook dat het merendeel van de slachtoffers (ongeveer 70%) de dupe is van de snelle rookverspreiding en de giftige gassen die vrijkomen? Rook en gassen zijn vooral gevaarlijk doordat ze uiterst giftige ingrediënten kunnen bevatten, het zicht op de vluchtwegen belemmeren en de hitte overdragen. Met minstens 5.000 branden per dag in Europa, is de brandveiligheid van onze gebouwen een heel belangrijke uitdaging voor onze maatschappij.

Enkele voorbeelden

‘It hurts to lose everything’: Huge fire in Manhattan displaces dozens
18. November 2017

London, Grenfell: Union 'shocked' by Sky News findings
04. August 2017 - extra info

Dubai's Torch Tower catches fire – again
03. August 2017 - extra info

Rookmelders, branddetectiesystemen en alarminstallaties zijn belangrijk, maar ze kunnen de snelle verspreiding van vuur niet voorkomen. FOAMGLAS®-isolatie kan dat wel. Het gebruik van niet-brandbare isolatiematerialen verbetert de brandveiligheid van een gebouw aanzienlijk. Zij produceren geen hete giftige dampen en verhinderen de uitbreiding van de brand doorheen de bouwschil. Daardoor krijgen de aanwezigen meer tijd om te vluchten en hebben de brandweerlui meer kans om mensenlevens en het gebouw zelf te redden.

 
 

BESCHERMING TEGEN BRAND: ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

 
 

Neem even de tijd om alle gevolgen van een brand te bekijken en de verantwoordelijkheid van de bouwindustrie om die te voorkomen.

 
 

Sociale verantwoordelijkheid

Inadequate brandveiligheidsnormen en verouderde testmethodes dragen bij in Europa voor 2.000.000 branden en 4.000 doden per jaar.
In geval van brandbare materialen heeft een brand amper drie minuten nodig om een volledige ruimte in te palmen. Onbrandbare isolatie kan zorgen voor levensbelangrijke tijdwinst.
Bij brand komen rook en giftige gassen vrij.  Bij brandweerlieden komen 14 types kanker meer voor dan bij het grote publiek.
Na iedere brand komt er giftige rook vrij in de lucht en dringt vergiftigd bluswater in de grond en in onze waterlopen. Branden veroorzaken dus veel vervuiling.

Verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid

Organische materialen die worden verhit, ondergaan een thermische decompositie en verspreiden brandbare gassen die een algemene brand doen ontstaan. Dit kan al gebeuren binnen de 10 minuten na het begin van de brand.
Giftige gassen kunnen al na enkele keren ademhalen  bewustzijnsverlies veroorzaken. 
Ieder jaar belanden er in ziekenhuizen in Europa 70.000 mensen met wonden veroorzaakt door vuur.
Snelle rookontwikkeling vermindert de zichtbaarheid, veroorzaakt desoriëntatieverschijnselen en ademhalingsproblemen.
In minder dan drie minuten zijn de getroffen personen in levensgevaar.
We verblijven meer dan 90% van ons leven in gebouwen. Laten we die dan ook beschermen tegen brand.
Vooral heel hoge gebouwen, hospitalen, scholen, zorgverblijven en alle openbare gebouwen verdienen bijzondere aandacht.

Financiële verantwoordelijkheid

Ieder jaar wordt 126 miljard euro, het equivalent van 1% van het Europees BBP (Europees bruto binnenlands product) uitgegeven aan de gevolgen van branden.
De schade ten gevolge van de brand en het bluswater, evenals het verwijderen van het afval veroorzaakt door het vuur, kosten op jaarbasis enorm veel geld. Dat bedrag kan nog oplopen als het gebouw dermate beschadigd is dat het niet meer kan voldoen aan de functies waarvoor het was bedoeld.
Meer dan 70% van de bedrijven die door brand getroffen werd, gaat failliet binnen de drie jaar na de feiten.
Na een brand zijn belangrijke architecturale en historische gebouwen vaak onherroepelijk verloren.
 
 


Een isolatiemateriaal kan veel meer bieden dan alleen maar thermische prestaties: het kan een cruciale rol spelen in de brandveiligheid van een gebouw en u op beide oren laten slapen.

 
 

FOAMGLAS®-ISOLATIE VERBETERT DE BRANDVEILIGHEID VAN HET GEBOUW

 
 
Al tientallen jaren vervult FOAMGLAS® een voortrekkersrol op het vlak van onbrandbare isolatie binnen de bouwsector . Terwijl andere materialen die aanwezig zijn in het gebouw het vuur sneller helpen verspreiden en bij brand giftige dampen afgeven, heeft FOAMGLAS® de best mogelijke Eurobrandklasse A1 en vormt het bij brand een barrière tegen de vlammen.
 
 
 
 

FOAMGLAS®-isolatieplaten worden als niet-brandbaar geklasseerd in de hoogste (veiligste) van de zeven Euroklassen: A1 (EN 13501-1).

 • FOAMGLAS®-isolatieplaten verspreiden bij brand geen rook of giftige gassen.
 • FOAMGLAS®-isolatieplaten produceren geen dichte rook die het zicht op de vluchtwegen kan belemmeren. 
 • FOAMGLAS®-isolatieplaten veroorzaken geen brandende druppels die de personen die in het gebouw aanwezig zijn of proberen te ontvluchten, zouden kunnen verwonden.
 • FOAMGLAS®-isolatieplaten dragen bij tot een extra brandveiligheid. Iedere FOAMGLAS®-isolatie van 50 mm zorgt voor 30 minuten supplementaire brandweerstand (REI).
 • FOAMGLAS®-isolatieplaten hebben een smeltpunt dat hoger ligt dan 1.000 °C (cf. DIN 4102-17, bij een dikte ≥ 80 mm).
 
 
 
 


GEBRUIK NIET-BRANDBARE FOAMGLAS®-ISOLATIE

 
 


Hitteschild-effect

Wanneer FOAMGLAS®-isolatie aan vlammen wordt blootgesteld, zal het oppervlak beginnen ‘verglazen’, waardoor zich een beschermingslaag, een hitteschild, vormt. 
 
 
 
 
 

 
 

Smeltpunt > 1 000 °C

De smeltpunttest toont aan dat na 90 minuten vlamcontact een groot deel van de isolerende kernmassa overblijft. Dit bevestigt de hoogwaardige bescherming die FOAMGLAS®-isolatie biedt (DIN 4102-17 – dikte > 80 mm).

>> het testrapport downloaden

 
 
 

 Brandklasse A1

FOAMGLAS®-isolatieplaten worden als niet-brandbaar geklasseerd in de hoogste (veiligste) van de zeven Euroklassen: A1 (EN 13501-1).

>> Brochure Brandpreventie

>> Certificaat A1-klasse

 

Fire Safe Europe (FSEU)

FOAMGLAS® is lid van de FSEU. Iedere dag stellen onze toegewijde specialisten alles in het werk om samen met de FSEU het belang van de brandveiligheid van gebouwen in de aandacht te brengen.

>> Meer weten over de FSEU

 
 
 
 

 

TESTIMONIAL VAN HET KABELBAANCENTRUM NAUDERS (OOSTENRIJK)

Het kabelbaancentrum in Nauders in Oostenrijk werd in 2015 uitgebreid. Enkele dagen voor de voorziene afwerking veroorzaakten laswerken een brand in het dak. Ondanks de snelle tussenkomst van de brandweer werden grote delen van de bovenste verdieping door de brand verwoest.

Door de bluswerken drong het water door tot de benedenverdieping waar de skiwinkel en de kassa’s zich bevonden.
 
 
 
 
 • De zones die beschermd werden door de FOAMGLAS®-binnenisolatie leden geen enkele schade, noch door het vuur, noch door het water.
 • Na het onderzoek getuigden de experts: "Het gedeelte dat beschermd werd door de FOAMGLAS®-binnenisolatie is gevrijwaard gebleven en heeft enkel een nieuwe verflaag nodig.  Het compacte en gelijmde isolatiesysteem van FOAMGLAS® heeft het volledige volume efficiënt beschermd."
 • De schade werd beperkt tot het minimum. De lage herstelkosten zijn te danken aan de bescherming die het FOAMGLAS®-isolatiesysteem heeft geboden.
 • Een opmerkelijke tijdwinst: het project werd op tijd afgewerkt, begin december 2015.
   
 
 
 
 

 

FILMS

Bekijk de getuigenissen van de architect en de investeerder over deze brand.